Revue 50plus: Společně napříč ČR a SR

08.03.2018

Časopis Revue 50plus 2018/3 referoval o našem snažení. Děkujeme paní Vlastě Cibulové za pěkný článek a těším se na další spolupráci! Článek je k nahlédnutí níže.