Tiskové zprávy ročníku 2018
průběžně doplňujeme

Děkuji holkám z Červenky za pěknou 1*, kterou si ale hlavně zaslouží děvčata, která s celým letošním projektem vypomáhala: Simona Adamová, Monika Kubacká, Marcela Ptáčková, Sylva Bučková a další). Stejná pochvala patří Danielu Bazalovi a Ivu Šmerkovi za aplikaci, kterou pro nás vytvořili. Velké poděkování také patří všem garantům a sponzorům....

Časopis Revue 50plus 2018/3 referoval o našem snažení. Děkujeme paní Vlastě Cibulové za pěkný článek a těším se na další spolupráci! Článek je k nahlédnutí níže.

Jak motivovat seniory, aby se zapojili do pohybových aktivit? V roce 2016 přišel Domov pro seniory Vrbno s nápadem založit soutěž Jedeme v tom společně, která vede seniory k pohybovým aktivitám, konkrétně jízdě na šlapadle či rotopedu. Soutěž je otevřena pro všechny domovy pro seniory v Česku a na Slovensku a její letošní ročník zaštítila Nadace...